shy.artist

12 tekstów – auto­rem jest shy.ar­tist.

Eleni - narodziny nowych czasów

Pip, pip, pip…
- Przyłóż iden­ty­fika­tor do czyt­ni­ka po­niżej - po­wie­dział auto­mat obsługujący Bramę. A ta, sa­ma w so­bie ro­biła wrażenie. Wy­soka na 8 metrów i sze­roka na 4 met­ry wy­kona­na z litej [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 1 fiszkę • 16 sierpnia 2014, 12:35

Każde niewys­pa­nie to dla człowieka mała, codzien­na śmierć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 3 października 2013, 18:52

1.

Dro­gi P.

Może cho­ciaż raz w życiu przy­da się na coś ten cho­ler­ny In­ternet i czy­tając to przy­pom­nisz so­bie o mnie. Chcę Ci po­wie­dzieć ty­le rzeczy…
Znasz mnie trochę i wiesz, że nieźle rysuję. [...] — czytaj całość

list
zebrał 3 fiszki • 26 września 2013, 19:28

Obraz

Byłeś dla mnie wszystkim
No, może prawie
Lecz mo­ja wyobraźnia
Tak jak ja
Nie umiała
Na­malo­wać te­go ob­ra­zu -
- Mnie bez Ciebie
Te­raz go stworzyłam
Na­malo­wałam krwią i łzami
Tak jak umiem najlepiej
I szczerze siebie za to nienawidzę
Bo jak mogłam [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 1 czerwca 2013, 21:41

Odszedłeś

Co się stało?
Nie wiem
To znaczy…
Bolało
Co się dzieje?
Nienawiść
Jest wszędzie…
I boli
Co się stanie?
To wiem
Odejdziesz…
I będzie bolało
Do końca
Zaw­sze będziesz
mnie nienawidził
A ja?
Pomieszam
Niena­wiść ze łzami
I tą miksturą
Zak­leję uczucia
Bo Ciebie nie da się
Zastąpić… 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 31 maja 2013, 18:05

Wina

Urocza scena
Sie­dzi pies, a obok niego Pan
Pies skacze i się ślini
Ra­dość błys­ka mu w oczach
A Pan o głaszcze
„Dob­ry piesek
Chodź się pobawimy”
I tak się ba­wią, czas po­woli płynie
A psie ser­ce się raduje
Bo Pan [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2013, 16:59

"Płomień"

Na sto­le lampka
Płomyk w niej płonie
Obok niej chłopiec
Wziął lam­pkę w dłonie
Chro­nił zażar­cie płomień co tlił się
Lecz czas iść był, zatem
Od­sta­wił lampkę
Od­szedł wraz z latem
Na­deszła zi­ma, lecz przed nią jesień
Chciały świe­czkę ga­sić,
Czy coś w ten deseń
Lecz płomień uparty
Za­gasnąć nie chciał
A je­go upór
Próżność chłop­ca łechtał
Raz ktoś zo­baczył
Za­bawę chłopca
I spytał
„Co z Ciebie za czar­na owca?
Cóże Ty robisz?”
„Ig­ram z nadzieją,
A Ty na próżno się głowisz” 

wiersz
zebrał 24 fiszki • 7 marca 2013, 19:40

"Zima"

Mo­ja twarz się zaciera
Łzy zmy­wają rysy
Już po tym co było daw­no nie ma śladu
Tak działa obojętność
Chłod­na kalkulacja
To lep­szy zabójca od mie­cza i strzały
Bo nie tra­fia przypadkowo
Po trochu ser­ce zabija
A ono prze­cież nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 6 marca 2013, 20:35

"Miłość, znaczy potęga"

Smród. Tłum ludzi. Plac. Wer­ble. Na środ­ku klęczy człowiek. Obok niego stoi kat. Nie wygląda ty­powo. Długa czar­na suk­nia. Ob­cisły skórza­ny gor­set. Krótkie, ciem­ne włosy pod­kreślające białą jak płatek śniegu skórę. Czarna [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 5 marca 2013, 20:49

***

Słowa
Czym są
Czy to tyl­ko li­tery na kartce
Czy to pus­ty prze­kaz nie niosący treści
A może słowa to coś więcej
Może to ból odrzucenia
Strach przed utratą
Wstyd za postępki
I wyrzut sumienia
Słowa
Cza­sem rozważne
Długo ważone
A co z gniewnymi
Nieprzemyślanymi?
Przecież [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 3 fiszki • 2 marca 2013, 23:24
Zeszyty
  • Życiowe – Bo ile można mil­czeć...?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

16 sierpnia 2014, 12:35shy.artist do­dał no­wy tek­st Eleni - na­rodzi­ny no­wych [...]